Výchova mládeže


Já kouřit nebudu a vím proč


Jde o dlouhodobý projekt Ligy pro děti v mateřských školkách. Projekt má
akreditaci MŠMT.

Tato akce, zaměřená na děti v mateřských školách probíhá už po několik let a každoročně přibývají další a další mateřské školy, které se chtějí zapojit. Je pochopitelné, že k zapojení je nutno „proškolit“ paní učitelky, seznámit je se zkušenostmi a doporučit osvědčené metody. Tady patří dík paní učitelce Alžbětě Palatinové z mateřské školy v Praze 5, která od začátku měla nad celou akcí patronát, rozšiřovala materiály a samozřejmě předávala zkušenosti svým kolegyním po celé republice. 
 Normální je nekouřit

je název programu, který řeší PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková
a prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, DrSc. na Pedagogické a Lékařské fakultě
MÚ v Brně. Cílem je vytvořit výukové programy zaměřené na prevenci
kouření a životní styl. Program je určen pro žáky 1. - 5. tř. ZŠ.

Vyšly brožury prof. Hrubé – Aby Vaše dítě nekouřilo 
                                             - Mýty a fakta o kouření
                                             - Co je Third - Hand Smoke aneb Jak nás, nekuřáky, ohrožuje 
                                                kouření.
Brožury Vám na požádání rádi zdarma zašleme.
 
Kontakt:
prof. MUDr. Hrubá – hruba@med.muni.cz
PhDr. Mgr. Žaloudíková –
zaloudikova@ped.muni.cz