Spolupráce


Jak můžete pomoci?

dobrovolnictvím

-  zasláním finančního daru na účet Ligy proti rakovině Praha

      (č. ú. 8888 88 8888/0300)

        Darovací smlouva - právnické osoby

        Darovací smlouva - fyzické osoby

zřízením trvalého příkazu ve prospěch Ligy proti rakovině Praha

 

 

Facebook