Nekouření

Dítě a kouření - vliv reklamy

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila dlouhodobý mezinárodní projekt  "Mládež a zdraví". Česká republika se účastnila poprvé v roce 1994. Smyslem studie je sledovat chování, které spoluurčuje zdravotní stav mladé generace. Očkování dětí ovlivnilo výskyt infekčních chorob, některé z nich úplně vymizely (dětská obrna). Ale pozvolna stoupají chřipková onemocnění, rýmy, kašel a jejich komplikace jako zápaly plic nebo alergická onemocnění. To vše svědčí o tom, že odolnost mládeže klesá. Chceme-li tomu zabránit, s úspěšnou prevencí musíme začít už v  dětském věku. V dospělosti se tím sníží výskyt chorob cévních a zhoubných nádorů. V současné době v České republice každý druhý až třetí obyvatel zemře na chorobu cévní a každý třetí až čtvrtý na nádorová onemocnění. A to v produktivním věku.

Jak tomu lze zabránit?

Znamená to přejít na zdravý životní styl a omezit rizikové faktory, a to už v dětství. Rozhodující je už předškolní věk, jelikož základní vzorce chování jsou hotovy už v pátém roce věku. Zdravý životní styl představuje kupř. správná výživa a dostatek pohybu. A nejhorší rizikový faktor představuje kouření.

Děti zkouší kouřit ze zvědavosti. Bohužel pouze 34 % dětí má oba rodiče nekuřáky. Častěji kouří v rodině otec (32 % rodin) nebo potom matka (25 % rodin).

V roce 1996 prezident Clinton prohlásil: Těm, kteří obchodují s cigaretami, vzkazuji: Každým rokem milióny dětí začínají kouřit přesto, že je to nezákonné. Tři sta tisíc z nich si zkrátí svůj život jako důsledek kouření. Naše administrativa již učinila jisté kroky k zastavení kampaně masivního marketingu, který oslovuje vaše děti." Nový zákon opravňuje Food and Drug Administration (FDA) – Úřad pro potraviny a léky – k regulaci tabáku jako návykové drogy. Přes odpor veřejnosti Spojených států se tabákové koncerny snaží zablokovat činnost FDA. Pokusily se o dezinformační kampaň, která je stála mnoho miliónů dolarů. Mezitím vznikla informace, že navrhly věnovat 130 miliard USD na zdravotnictví za podmínky, že na Philipa Morrise a ostatní tabákový průmysl nebudou v příštích 15 letech podány žaloby za poškození  zdraví a že namísto pravomocí FDA bude uplatňována právně nevynutitelná samoregulace.

Jak v USA tak i u nás je reklama cíleně mířena na mládež, hlavně v pubertě.

Experimentovat s kouřením začínají obvykle děti okolo 10 roků. K nárůstu kuřáctví dochází mezi třináctým až patnáctým rokem a to platí jak pro chlapce tak i pro dívky. V tomto věku dospívání převládá snaha nezůstávat za módou. Působí zde silný vliv party a silného jedince. Vždyť elegantní manipulace s cigaretou je tak přitažlivá. Jedinec se cítí rovnocenný tomu úžasnému kovbojovi z billboardu. Bohužel se nikdy nedozví, že tento atraktivní muž zemřel ve svých čtyřiceti letech na rakovinu plic. A dívka? Ta se ztotožní s tou atraktivní štíhlou ženou, která tak nonšalantně drží mezi prsty cigaretu. Všimněte si, že ta cigareta je vždy tenká a dlouhá. A podobně v angličtině zní i její název (slim, thin).

Dle statistiky v r. 2000 pravidelně u nás kouří 5 - 6 % dětí. V pubertě kouří už kolem 25 % (r. 2002). Nejhorší situace je v Praze, kde kouří 48 % dívek a 42 % chlapců v pubertě.

Závislost na nikotinu v tomto věku se dostaví velmi brzy, často během 2 – 3 týdnů. Nikotin je droga stejně mocná jako heroin. Často kouření cigaret je předstupeň k pití alkoholu, kouření marihuany event. užívání dalších tvrdých drog.

Rafinovaná reklama říká: "Kuř, až budeš dospělý." Přitom udělala z kouření symbol dospělosti. Zajiš�uje si tím příští odběratele. A že za 20, 30, 40 let za to vše zaplatí nemocí a smrtí, to už tabákové koncerny nezajímá.

Interní doklady v USA (Newsweek 26. I. 1998) popisují 14 až 24 leté občany jako "zítřejší tabákový business". Proto reklama je zaměřena především na mladé lidi, aby byly budoucí trhy a zvyšující se zisky pro průmysl udrženy.