Hlavní projekty

 

 1. Výchova veřejnosti k nádorové prevenci


 2. Zlepšení kvality života nádorově nemocných


 3. Podpora odborného onkologického tisku a výukových programů

 4. Výzkum
  • Snaha iniciovat a financovat výzkumné projekty
   navržené výborem Ligy
  • Cena Ligy za nejlepší publikaci
   s onkologickou tematikou


 5. Vydání ročně 4 čísel Informačního Zpravodaje