Evropský kodex

Nové znění Evropského kodexu proti rakovině


Mezi lety 1986 - 2000 zakladatelské země Evropské Unie realizovaly program Evropa proti rakovině. Zastřešila ho Asociace evropských lig (ECL). Členská základna ECL se postupně rozšiřovala a s pádem železné opony se stala členem i naše Liga proti rakovině Praha. Přijali jsme desatero Evropského kodexu. Zvýšená informovanost veřejnosti o rizikových faktorech spolupodílejících se na vzniku rakoviny byla předpokladem úspěšné prevence. Snažili jsme se o jeho širokou publicitu v ČR.

Program Evropa proti rakovině úspěšně ovlivnil výskyt a hlavně přispěl k nižší úmrtnosti u některých druhů zhoubných novotvarů. Proti předpokladům zemřelo na rakovinu v zakladatelských zemích EU o 92.000 méně občanů. Pokles byl zejména u rakoviny plic u mužů a u rakoviny žaludku.

Po vyhodnocení výsledků a s přihlédnutím na vzrůstající počet členských zemí v Evropské Unii, skupina odborníků z onkologických evropských ústavů přepracovala priority rizik a preventivních přístupů při vzniku rakoviny a přijala nový kodex. Některé druhy rakoviny nevzniknou a zdraví populace se zlepší, jestliže si osvojíte zdravější životní styl.

V Bruselu 17.června 2003 bylo publikováno, jako nový kodex, jedenáct způsobů prevence.


Aktualizované znění Evropského kodexu z března 2004 je k dispozici v rubrice Ke stažení  (ve formátu pdf. 322 kb).

Evropský kodex proti rakovině

(European Code Against Cancer 3. verze)

Celkový zdravotní stav lze zlepšit a mnohým úmrtím na rakovinu lze zabránit, když si osvojíme zdravější životní styl.

 1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud nemůžete přestat, nekuřte v přítomnosti dětí.
 2. Vyvarujte se obezitě.
 3. Denně vykonávejte nějakou tělesnou činnost.
 4. Jezte denně více různých druhů ovoce a zeleniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem potravin obsahujících živočišné tuky.
 5. Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, víno nebo koncentráty. Omezte konzumaci na dva nápoje denně /jste-li muž/a na jeden /jste-li žena/.
 6. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu záření. Zvláště důležité je chránit děti a mladistvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se musí chránit během celého života.
 7. Dodržujte přesně pravidla ochrany před známými rakovinotvornými látkami. Dodržujte všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy při styku s látkami, které mohou způsobit rakovinu. Dodržujte směrnice radiační hygienické služby. Programy veřejného zdravotnictví, které mají preventivní význam nebo zvyšují pravděpodobnost jejího vyléčení.
 8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do skríningu děložního hrdla v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.
 9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamárního skríningu v programu se zajištěnou kontrolou kvality v souladu se Směrnicemi Evropské unie.
 10. Ženy a muži od 50 let by se měli zapojit do skríningu tlustého střeva a konečníku v programech se zajištěnou kontrolou kvality.
 11. Účastněte se očkovacích programů proti infekci způsobené virem hepatitidy B.


Doporučení, která jsou obsahem Evropského kodexu proti rakovině, mají za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Každý jedinec má svobodnou vůli změnit svůj životní styl, čímž si může snížit riziko vzniku rakoviny.