Členství

Členové Ligy

V současné době má Liga proti rakovině Praha celkem 980 individuálních členů a 61 členských pacientských organizací po celé České republice. 

 

Individuální členství :

Členství vzniká datem doručení přihlášky do sekretariátu Ligy. Vyplněnou přihlášku lze zaslat klasickou poštou nebo jako přílohu emailové pošty na lpr@lpr.cz

Člen může aktivně přispívat k plnění poslání Ligy, získávat nové členy a příznivce, získávat podporu široké veřejnosti pro činnost Ligy apod. Zavazuje se platit vždy do 31. března, nebo nejpozději do 2 měsíců od podání přihlášky roční členské příspěvky, které pro běžný rok stanoví plenární schůze. V současné době činí minimální roční příspěvek 100 Kč pro důchodce a studenty, 200 Kč pro občany výdělečně činné a právnické osoby. Členům je 4x ročně bezplatně zasílán informační Zpravodaj, mají možnost účastnit se rekondičních pobytů a přednášek a kulturních akcí pořádaných Ligou a také bezplatně získat preventivní a informační onkologické publikace pro sebe i své známé.

Členství zaniká:
  1. Písemným prohlášením člena o vystoupení z Ligy.
  2. Vyloučením člena pro jednání neslučitelné s posláním Ligy nebo pro neplacení příspěvků.

 

 

Přihláška ke členství v Lize proti rakovině Praha z.s.

 

 

Jméno:

Datum narození:

Zaměstnání či původní profese:

Důchodce nebo student: ano/ne

Bydliště:

Telefon/fax:

Poznámky:

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly členství a že jsem přihlášku vyplnil/a pravdivě.

Datum:

Podpis:

 

Pravidla členství v Lize proti rakovině Praha:

Přihlašuji se za člena Ligy proti rakovině Praha, jejímž cílem je poskytovat všestrannou pomoc v boji proti nádorovým onemocněním. Členství vzniká datem doručení přihlášky do sídla Ligy. Člen může aktivně přispívat k plnění poslání Ligy, získávat nové členy a příznivce, získávat podporu široké veřejnosti pro činnost Ligy apod. Člen se zavazuje platit vždy do 31. března, nebo nejpozději do dvou měsíců od podání přihlášky roční členské příspěvky, které pro běžný rok stanoví plenární schůze. V současné době činí minimální roční příspěvek 100 Kč pro důchodce a studenty, 200 Kč pro občany výdělečně činné a právnické osoby. Členům je 4x ročně zasílán Informační zpravodaj, mají možnost účastnit se rekondičních pobytů a přednášek a kulturních akcí pořádaných Ligou a také bezplatně získat preventivní i informační onkologické publikace pro sebe i pro své okolí.

Členství zaniká:

1.       Písemným prohlášením člena o vystoupení z Ligy

2.       Vyloučením člena pro jednání neslučitelné s posláním Ligy nebo pro neplacení příspěvků

 

e-mail:lpr@lpr.cz

Číslo účtu u ČSOB: 8888 88 8888/0300 Variabilní symbol 5505 /pro identifikaci členských příspěvků/ V případě, že zasíláte členský příspěvek převodem z účtu, nezapomeňte prosím uvádět variabilní symbol 5505.