Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha

          

              16. května 2018               

                        

    XXII. ročník celostátní sbírky Český den proti rakovině 
 
                            
 
      Téma : Nádory tlustého střeva
 
       Publikace ke stažení: Rakovina tlustého střeva
      
 
 
       Sledujte aktuality na webu sbírky www.cdpr.cz
 
 
 
Cíle sbírky: 

- preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi

- za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině:
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické
výchovy, výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.
 
Také v letošním roce si můžete od dubna koupit opět e-kytičku posláním DMS ve tvaru DMS KVET na tel. č. 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Liga obdrží 29,- Kč.
Další možnosti jsou DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90. Liga v tom případě obdrží 59,- nebo 89,- Kč.
Více o DMS na www.darcovskasms.cz
                                                  
 
 
Organizátor sbírky v r. 2018: Agentura Arcadia Praha,  
kont. osoba : jana.mauleova@arcadia.cz, tel. 603 546 116
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                   
                    10. května 2017
 
Upřímně děkujeme za podporu
 
K 31. 12. 2017 se na sbírkovém účtě podařilo shromáždit 18.843.915 Kč!
 
Rozdělení výtěžku sbírky                                      
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
        Český den proti rakovině 2016 - XX. ročník 
 
 Lymfatický otok po operacích prsu - publikace ke stažení
 
 
 Český den proti rakovině 2016 podpořili:
 
   
               
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

Český den proti rakovině 2015 

Téma : Nádory reprodukčních orgánů
 
 

 *******************************************************************
 
Český den proti rakovině 2014
 
Téma: Prevence plicní rakoviny
 

 

Podle statistiky přibývá nádorových onemocnění. Bronchogenní karcinom

1,5 % nárůst ročně, v roce 2010 přibylo 6 532 nových onemocnění.

Ze srovnání incidence mužů a žen vycházejí muži o něco lépe.

Počet nově nemocných na 100 tis. obyvatel je 89,9 – incidence klesá.

Naopak u žen je na 100 tis. obytel počet 35,3 – incidence stoupá!

Bronchogenní karcinom je navíc onemocnění se špatnou prognozou,

50 % případů je diagnostikováno až ve IV. klinickém stadiu.

 

O souvislosti mezi kouřením a vznikem nádorového onemocnění

dnes již nikdo z kriticky uvažujících lidí nepochybuje.

Kouření je podle střízlivých odhadů odpovědné za 30 – 40 %

všech úmrtí na rakovinu a u karcinomu plic se podílí na jeho vzniku v 90 %.  

Publikace : Plicní rakovina 

 

 

 

SPONZOŘI a PARTNEŘI tradiční sbírky Ligy proti rakovině Praha pro rok 2014 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************

 

Český den proti rakovině 2013

 

Téma : Prevence kolorektálního karcinomu

Rozdělení výtěžku sbírky v roce 2013

                                                                            

Sbírku Český den proti rakovině 2013 podpořili

Děkujeme

 

 

****************************************************************************

 

Český den proti rakovině 2012

Téma : Nádorová onemocnění ledvin

 Rozdělení výtěžku sbírky:

Český den proti rakovině 2012 – poskytnuté příspěvky

               na programy LPR Praha

 

Programy nádorové prevence

Informační a poradenské publikace                                                              724 280,00

Putovní výstava o nádorové prevenci                                                        2 385 651,00

Letáky ke sbírce                                                                                       242 040,00

Děkovný koncert za květnovou sbírku                                                           65 000,00

Příspěvky organizacím UICC, ECL                                                                 100 816,50

Preventivní akce Václavské nám.k ČDpR                                                       109 900,00

Zpravodaj 4x, Výroční zpráva 2011                                                              289 097,90

Projekt Normální je nekouřit                                                                         51 400,00

Celkem                                                                                               3 968 185,40

 

 

Programy zlepšení kvality života onkologických pacientů

Příspěvky kolektivním členům LPR Praha                                                    1 750 122,30

Nádorová telefonní linka – příspěvek na provoz                                             633 488,90

Rekondiční pobyty onkologických pacientů                                                   225 725,00

České ILCO                                                                                               40 000,00

Amelie, o. s.                                                                                             30 000,00

Klub ŽAP                                                                                                  12 000,00

Hospic v Mostě                                                                                          50 000,00

Cesta domů                                                                                              60 000,00

INNA Havířov                                                                                            20 000,00

Cena pro nejlepší členskou organizaci                                                            10 000,00

Celkem                                                                                               2 831 336,20

 

 

Podpora přístrojového vybavení, výzkumu a cena za vědeckou publikaci

Mendelova univ. v Brně, Ústav chemie a biochemie                                        260 000,00

Chirurgická klinika FN Královské Vinohrady a 3. LF UK                                      400 000,00

Přírodověd. fak. UK v Praze, Katedra genetiky a mikrobiologie                          142 000,00  

Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši                                                         61 158,00

Paracelsus, Záluží u Litvínova                                                                      200 000,00

Ústav radiační onkologie, Nemocnice Na Bulovce                                             47 500,00

Cena za vědeckou publikaci                                                                         50 000,00

Novinářská cena LPR Praha                                                                          10 000,00

Celkem                                                                                             1 170 658,00    

_______________________________________________________________________

Celková částka                                                                                 7 970 179,60

 

 

Přečerpání rozpočtu o 1 415,- Kč je hrazeno z prostředku LPR Praha.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                       Partneři sbírky v roce 2012

                                       Generální partner:

                             Ceskaposta_bar
                                          

                                         

                                            Hlavní partneři:

 

Glaxo_logo                      Geis1       

                                      Hlavní mediální partner:

                                            radiozurnal2009  

                                                           

 

                                                   Partneři:

 

 

alt    alt  

alt          alt   

 

      

 

dum_knihy

 

                                                                                   

                     

alt                 alt                  alt

   alt                CHEQ_DEJ_Q_small  

 

 

                                           

                                                Spolupracovníci:

 

alt

 

 

 

             alt             alt

                        

 Soleta_Signum

 

 

                                                        

                                

                           

                                                        

 

                                                    Mediální partner:

                                                         BAUER

 

 

 

 

******************************************************************************************

Český den proti rakovině 2011

 

Téma : Možnosti aktivní prevence rakoviny

 

Rozdělení výtěžku sbírky:

 

 

Český den proti rakovině 2011

- poskytnuté příspěvky a programy LPR

 

 

 

 

 

 

 Programy nádorové prevence

 

 

 

Tisk preventivních a informačních publikací

1 055 550,00

Putovní výstava o nádorové prevenci                          

1 546 120,80

Letáky ke květinové sbírce

   345 600,00

Děkovný koncert za květinovou sbírku

    48 070,00

Příspěvky organizacím UICC, ECL

    91 712,10

Preventivní akce Václavské nám.k ČDPR

   102 983,00

Zpravodaj 01+ 02 + 03 + 04 +  VZ 2010

   313 012,40

Protikuřácký program pro MŠ

   146 880,00

Projekt Normální je nekouřit

     45 650,00

Ročenka - 20 let s Ligou

     82 500,00

Odměny vítězům výtvarné soutěže

     40 000,00

Součet

3 818 078,30

 

 

 

 

Programy zlepšení kvality života onkologických pacientů

 

 

Příspěvky kolektivním členům LPR

1 811 723,50

Nádorová telefonní linka - příspěvek na provoz

   562 240,92

Příspěvek na rekondiční pobyty

   310 469,00

klub ŽAP

     20 000,00

sdružení Amelie

     20 000,00

Hospic Prachatice

  173 000,00

Hospic v Mostě

  150 000,00

Hospic Duha Hořice

  100 000,00

Součet

3 147433,42

 

 

 

 

Podpora přístrojového vybavení,výzkumu

 

a cena za vědeckou publikaci

 

IOR Na Pleši

    75 000,00

Paracelsus Litvínov

  275 000,00

FN Král. Vinohrady, Radioterapeut. a onkol. klinika

  500 000,00

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze

  200 000,00

Oblastní nemocnice Jičín

   20 000,00

Chirurgická klinika 1.LF University Karlovy

  133 000,00

Agronom. fak., Ústav chemie a biochemie, Mendelova univ. v  Brně

  250 000,00

Cena za vědeckou publikaci

    50 000,00

Novinářská cena

    10 000,00

Cena pro nejlepší klub

    10 000,00

 

 

Součet

1 523000,00

 

 

 

 

Celkem

8 488511,72

Přečerpání rozpočtu o 2 567,- je hrazeno z prostředků LPR.